OP=OP EINDE WINTER SALE
GROTE SELECTIE NU TOT 50% KORTING!
 • Voor 23:30 besteld, woensdag in huis
Winkelwagen

Je winkelwagen bevat nog geen producten.

 • Voor 23:30 uur besteld, woensdag in huis

Voorwaarden gratis artikelen en kortingscodes

Voorwaarden kortingscodes

Op EasyToys.nl vind je regelmatig acties met een kortingscode. Hieronder vind je de voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je een kortingscode gebruikt.

Kortingspercentage

Een code die recht geeft op een bepaald kortingspercentage (bijvoorbeeld 10%), kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Ook is het niet mogelijk om meerdere kortingscodes tegelijk te gebruiken.

Kortingsbedrag

Voor een code die recht geeft op een bepaald kortingsbedrag (bijvoorbeeld €10), geldt doorgaans een minimaal bestedingsbedrag. Zolang je bij het afrekenen aan dit bedrag komt, maakt het niet uit of de artikelen in je winkelmandje afgeprijsd zijn of niet. Ook hier geldt dat er maar één kortingscode gebruikt kan worden per bestelling.

 

Facebook winacties

Kort samengevat:

 • Uw gegevens worden NIET verstrekt aan derden
 • U ontvangt van ons GEEN post op uw huisadres
 • Deze actie wordt georganiseerd door EDC Internet BV, Phoenixweg 6, 9641KS Veendam. 0598-690453. http://www.edc.nl

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de facebook acties van EDC Internet Retail en de daaronder vallende shops (hierna verder te noemen 'actie').
1.2 De actie wordt georganiseerd door EDC Internet. 
1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname 
2.1.1 Iedere natuurlijke persoon met een facebook account kan deelnemen aan deze actie, mits woonachtig in Nederland of Belgie. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
2.1.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: a) Medewerkers van EDC Internet; b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn. 
2.1.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het lid zijn of lid worden van de nieuwsbrief / liken van de facebookpagina. 
2.1.4 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan EDC Internet de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van EDC Internet te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email. 
2.1.5 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, EDC Internet tevens het recht om zijn/haar Facebooknaam op de website te plaatsen. 
2.1.6 De gegevens die EDC Internet in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van EDC Internet en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.1.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. EDC Internet zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
2.2 Vaststelling van de winnaars 
2.2.1 Uit alle deelnames wordt door EDC Internet de prijswinnaar getrokken.
2.2.2 Deze trekking zal plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 5.2. 
2.2.3 Niet winnende deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.2.4 Prijzen worden verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan EDC Internet.
2.2.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.


3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid EDC Internet 
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. EDC Internet garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 
3.1.2 EDC Internet is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. EDC Internet geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard produktgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 
3.2 Aansprakelijkheid derden 
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van EDC Internet cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

 

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud 
4.1.1 EDC Internet behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voorzover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 
4.2 Vragen en klachten 
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar winactie@edc.nl. 
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

5. Specificatie acties

5.1 De '10 Jaar EasyToys' actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor deelnemers op Facebook. 

5.2 De winnaar wordt door een medewerker van EDC Internet gekozen uit alle deelnames op Facebook.
5.2 De actie loopt van 28 februari 2017 tot en met 20 maart 2017. De winnaars krijgen bericht via mail. De naam van de winnaar wordt ook vermeld op onze Facebookpagina.
5.3 Deelnemers maken kans op een pakket t.w.v. €150,- vol met spannende producten.

 
 

Gratis cockring

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Easytoys.nl ten behoeve van de actie gratis cockring.
 • Het betreft een tijdelijke actie met een beperkte oplage
 • Door deel te nemen aan de actie gaan de deelnemers akkoord met onze actievoorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

2. Deelname

 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen woonachtig in Nederland. Deelnemers dienen te beschikken over een vast woon- en verblijfplaats.
 • Deelname aan de actie is gratis
 • De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers kunnen een gratis cockring aanvragen vanaf 26/09/2016 door hun gegevens in te voeren op de actiepagina: https://www.easytoys.nl/info/gratis-vibrator-bestellen.html
 • Deze actie loopt zolang de voorraad gratis cockringen strekt
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
 • Maximaal 1 gratis cockring per adres
 • Easytoys.nl heeft het recht om actie aanvragen te weigeren

3. Toezending gratis cockring

 • Deelnemers krijgen een gratis cockring toegestuurd van Easytoys.nl
 • De gratis cockring is niet inwisselbaar voor geld of andere producten
 • Na het invullen van de persoonsgegevens ontvangen de deelnemers een email met het verzoek om hun bestelling te bevestigen
 • De gratis cockring wordt binnen 21 werkdagen na bevestiging per post verzonden
 • De gratis cockring kan afwijken van de getoonde afbeelding op de actiepagina

4. Aansprakelijkheid

 • Easytoys.nl is op geen enkel vlak aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de actie of daaraan gelieerde pagina’s, noch voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de gegevens.
 • Easytoys.nl is niet aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de door derden verzorgde diensten

5. Privacy

 • Deelnemers zijn dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname
 • Door deel te nemen aan deze actie gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor marketing doeleinden van Easytoys.nl
 • Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Easytoys.nl. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing
 • Easytoys.nl heeft het recht om geplaatste reactie en ervaringen van deelnemers te gebruiken voor commerciële doeleinden. Door het meedoen aan de actie geven deelnemers hier toestemming toe

6. Slotbepalingen

 • Easytoys.nl is ten allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzingen
 • In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator
 • Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van Easytoys.nl